PIZZA FAMILY

PIZZA FAMILY Pizza Family Delivery

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 0982 999 050


Pizza Family 

Số 4 Ngõ 150 Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng
Đống Đa Hà Nội

Deliverytimes

Thứ Hai
08:00 - 20:00
Thứ Ba
08:00 - 20:00
Thứ Tư
08:00 - 20:00
Thứ Năm
08:00 - 20:00
Thứ Sáu
08:00 - 20:00
Thứ Bảy
08:00 - 20:00
Chủ Nhật
08:00 - 20:00