PIZZA FAMILY

Contactinformation


Pizza Family 

Số 4 Ngõ 150 Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng
Đống Đa Hà Nội

Delivery times

Thứ Hai
08:00 - 20:00
Thứ Ba
08:00 - 20:00
Thứ Tư
08:00 - 20:00
Thứ Năm
08:00 - 20:00
Thứ Sáu
08:00 - 20:00
Thứ Bảy
08:00 - 20:00
Chủ Nhật
08:00 - 20:00